MARPİVA

Patent Nedir?

Buluş ve icatların izinsiz kullanılmasını engellemek için icadı yapan kişiye tekel hakkı tanıyan korumaya "Patent Koruması" adı verilir. Patentler ticari buluşlarınızın Ulusal ve Uluslararası yasalar çerçevesinde korunmasını sağlar. Buluşun ticarileşmesi için yatırım yapan kimseler için önemli olmakla beraber, icat sahibinin gelirlerinin korunması açısından da önemlidir. Yasal mevzuatlar çerçevesinde öngörülen süreler içerisinde Patent koruması sağlanan ürünlerin üçüncü kişilerce kullanımı engellenerek, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

Patentler gerçek veya tüzel kişiler tarafından alınabilir. Patent müracaatı için gerekli olan temel unsur buluşun sanayiye uygulanabilir, hayal ürününden uzak bir şekilde formülize edilebilecek durumda olmasıdır. Buluşa konu olan içerik teknik bir problemi çözmek için tasarlanmalıdır. Kimyasal formüller, teknik anlatıma sahip makine ve donanımlar, gıda üretim usülleri gibi hemen herşey patent koruması altına alınabilir. Patente konu olan icat ve buluşlarınızı MARPİVA Patent danışmanlarıyla paylaşarak korumaya uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

 

Başvuru için gerekli temel öğe buluşu anlatan dökümanların biraraya getirilmesidir. Müracaatı hazırlamak kadar, daha önce yapılmış müracaatları araştırmak ve bilgi sahibi olmak da önemlidir. Şekillerle desteklenen anlatım metnine Tarifname adı verilir. MARPİVA'da konusunda uzman teknik kişiler tarafından araştırmaları yapılan ve hazırlanan tarifnameler, müracaat öncesi sizlere sunularak görüş ve onayınız alınarak müracaat işlemi gerçekleştirilir. Böylece müracaatınızın doğru şekilde ve zamanında yapıldığından emin olursunuz. Patent müracaatınızın yapılması ile patent koruması başlamış sayılır, icadınızı kullanabilir ve kamuoyu ile paylaşabilirsiniz.

 

Faydalı Model Nedir? 

Patent koruması ile tescil edilemeyen yararlı buluşların koruma altına alınması için oluşturulmuş tescil türüdür. Patent süresi sona eren ürünlerdeki geliştirmelerin tescil edilerek, yapılan iyileştirilmelerin korunmasına olanak sağlar.  

 • Marka

  Markanız, Ticari değeri olan, ürün ve hizmetleriniz için yaptığınız tüm yatırımların tüketici nezdinde bir kelime ve şekil ile ifa...

 • Patent

  Buluş ve icatların izinsiz kullanılmasını engellemek için icadı yapan kişiye tekel hakkı tanıyan korumaya "Patent Koruması" adı ve...

 • Tasarım

  Bir ürünün üzerinde yer alan şekil, doku, desen, biçim gibi tasarımsal detayların tescil altına alınarak korunması "Endüstriyel Ta...

 • Coğrafi İşaret

  Temel özellikleriyle diğer yöresel ürünlerden yetiştirme ve üretim usülleri bakımından farklılık gösteren ürünlerin koruma altına...

 • İnovasyon

  Kelime anlamı "yenilik" manasına gelen "inovasyon", günümüz teknolojisinin hayatımıza getirdiği kavramlardan biri olarak yerini al...

 • Finansal Çözümler

  Bulut tabanlı Finansal çözümlerimiz sayesinde yüksek yatırım maliyetleri olmadan güvenle kullanabileceğiniz çözümler sunar.